Diensten & Faciliteiten

Om hun missies zo efficiënt mogelijk te realiseren gaan VUB en EhB, als partners van de UAB, een intensieve samenwerking aan gebaseerd op een vertrouwensvol, transparant  en effectief partnership. Deze samenwerking vertaalt zich eveneens in hun dienstverlening en aanbod van faciliteiten.

Binnen de UAB, engageren de VUB en EhB zich ertoe om hun studentenvoorzieningen zoveel mogelijk open te stellen voor de studenten en personeelsleden van de andere instelling.

Een greep uit het aanbod van studentenvoorzieningen:
studie en begeleiding, studietrajectbegeleiding, cultuuraanbod, huisvesting, bibliotheek, studentenrestaurant, cursusdienst, sociale dienst studenten, sportaanbod, jobdienst voor studenten, ICT-voorzieningen, kinderdagverblijf,…

Meer info:
Erasmushogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel heeft als doel de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie te stimuleren, het maatschappelijke draagvlak voor wetenschap, techniek en technologische innovatie te vergroten, de maatschappij te sensibiliseren voor het belang van wetenschap en bij te dragen tot de opbouw van de kenniseconomie.

Het Expertisecentrum brengt het werk van onderzoekers aan VUB en EhB dichter bij. Het richt zich tot iedereen: kinderen, jongeren, het onderwijsveld, onderzoekers, de pers, het brede publiek en non-profitorganisaties. Kortom wetenschap is er voor iedereen, met of zonder voorkennis!

Meer info is hier terug te vinden.

VUB en EhB hebben voortbouwend op het gezamenlijke sportbeleidsplan 2017-2020 een nieuw sportbeleidsplan 2021-2024 uitgeschreven. Beide partners zullen hun initiatieven inzake sportaanbod blijven open stellen voor studenten van beide instellingen. De werking rond sport wordt op campus Etterbeek gerealiseerd door de dienst Beweging & Sport van de Vrije Universiteit Brussel  en op de campussen Jette en Brussel Centrum door Stuvo EhB.

Het sportsbeleidsplan:

Het sportbeleidsplan 2021-2024 bevat voor ook heel wat vernieuwing, verbreding en verdieping. Het plan werd verder afgestemd op o.a. het Algemeen Strategisch Plan van de Vrije Universiteit Brussel, het Strategisch Beleidsplan van de EhB, het sportbeleidsplan van de Vrije Universiteit Brussel en van Stuvo EhB en het sportbeleidsplan van de overkoepelende studentensportfederatie VSSF vzw. Het werd opgebouwd op vijf prioriteiten : infrastructuur, activiteiten, netwerk en communicatie en een gedeeltelijke digitalisering van het sportaanbod.
De Sportraad van de Universitaire Associatie Brussel stelt zich als voornaamste doel om alle studenten van de associatie te helpen bij het bereiken en behouden van een betere levenskwaliteit via regelmatig en levenslang verantwoord bewegen en/of sporten. Dit vanuit de wil om een ruim en gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle activiteiten, op maat van de wensen en noden van de student, in een degelijke infrastructuur op alle drie de Campussen aan te bieden.

Sportbeleidsplan 2021-2024

Het VUB Career Center werd opgestart in oktober 2011 en is ondertussen uitgegroeid tot het centrale informatiepunt voor een goede start op de arbeidsmarkt voor alle studenten en alumni van de VUB en EhB.

Waarvoor kan een student/alumnus/ai bij het VUB Career Center terecht?
informatie en advies competenties en vaardigheden in kaart brengen jobboard met vacatures voor stages en jobs sollicitatietechnieken
arbeidsbemiddeling, inclusief individuele carrièrecoaching.
Kortom, het VUB Career Center begeleidt je in je zoektocht naar een gepaste job of stage.
Bezoek het kantoor op de VUB campus in Etterbeek en maak kennis met het team van enthousiaste coaches!

Meer info:
Studentenjobs / Stage / Job en carrière / Vrijwilligerswerk / Ondernemen en start-up

Binnen UAB streven de VUB en EhB ernaar een nauwere samenwerking inzake bibliotheekaangelegenheden met het oog op schaalvergroting, efficiëntiewinst en kostenbesparing.

Dit vertaalt zich als volgt:

 • De VUB en EhB verlenen wederzijds gratis toegang tot hun bibliotheken en bibliotheekfaciliteiten aan hun studenten en medewerkers en regelen wederkerige toegang tot de uitleen van leesmateriaal.
 • De VUB en EhB onderzoeken de wenselijkheid van een afgestemd collectiebeleid uit in verschillende onderwerpgebieden.
 • De VUB en EhB onderzoeken mogelijkheden voor de gezamenlijke aanschaf van toegang tot elektronische wetenschappelijke informatiebronnen.
 • De VUB en EhB overwegen een gezamenlijke aanbesteding voor de selectie van een intermediair voor levering van tijdschriften en aanverwante diensten.
 • De VUB en EhB onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden inzake een geïntegreerd opleidingsaanbod op het vlak van informatiegeletterdheid ten behoeve van interne of externe doelgroepen.

Binnen de UAB, streven VUB en EhB ernaar het nuttig gebruik van de infrastructuur van de beide instellingen te optimaliseren en daartoe het nodige overleg te plegen.

Concreet vertaalt zich dat in de volgende acties:

 • Zij delen informatie en expertise en werken (-waar opportuun-) gezamenlijke initiatieven uit rond projecten gestuurd door de synergieën ontstaan door de samenwerkingen op vlak van onderwijs, onderzoek en studentenzaken.
 • Zij plegen overleg over de actualisering van plannen en noden van de beide instellingen inzake huisvesting.
 • Zij wisselen informatie en expertise uit inzake facility management ten dienste van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en administratie van de instellingen.
 • Zij onderzoeken de mogelijkheid tot een gecoördineerd aankoop- en contractenbeleid en inzake logistiek voorraadbeheer.
 • Zij delen kennis en ervaring inzake een gezamenlijk milieu- en duurzaamheidbeleid.
 • Zij stellen wederzijds hun expertise ter beschikking en werken samen met het oog op het verbeteren van de veiligheid op de campussen.
 • Zij delen hun kennis en ervaring inzake procedures en regelgeving rond overheidsopdrachten en milieuwetgeving en inzake bedrijfsprocessen.

VUB Tech Transfer heeft als missie wetenschappelijke onderzoeksresultaten te valoriseren om zo een innovatieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de samenleving. Inkomsten uit deze activiteiten kunnen worden geherinvesteerd in excellent onderzoek. VUB TechTransfer streeft er continu naar om de onderzoeksexpertise van de universiteit te verbinden met de industrie.

Meer terug te vinden via deze website.

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2024 – Universitaire Associatie Brussel