Wat is EVC ?

EVC staat voor Erkenning van Eerder Verworven Competenties.
Leerde je tijdens je job (maar ook vrije tijd, door zelfstudie, of nog elders), bepaalde kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes aan waarvoor je geen officieel studiebewijs kan voorleggen (diploma, certificaat, …)? Je kan laten onderzoeken of deze door de opleidingen aangeboden door Vrije Universiteit Brussel (VUB) of de Erasmushogeschool Brussel (EhB) (dit zijn de partners van de Universitaire Associatie Brussel (UAB)) erkend kunnen worden. De opleidingen hebben de expertise in het bepalen of de door jou opgedane EVC’s in voldoende mate overeenkomen met deze die worden aangeleerd binnen de curricula van de opleidingen. Dit verloopt via een bekwaamheidsonderzoek (zie verder).

Je kan met andere woorden vragen of bepaalde ervaringen gevaloriseerd kunnen worden, waarna je een bewijs van bekwaamheid voor deze competenties verwerft. Dit kan door een vastgelegde EVC-procedure te doorlopen. Als het onderzoek  positief is kan de opleiding beslissen verworven bekwaamheidsbewijzen uit te schrijven en uiteindelijk je vrijstelling aanvragen binnen een bepaalde opleiding aan één van de partnerinstellingen van de UAB.

Heb je na het doorlopen van deze pagina nog vragen, contacteer dan zeker de EVC-coach. Hiervoor neem je contact op met het secretariaat van de betrokken opleiding vind je op Opleidingen | Vrije Universiteit Brussel (vub.be)
(VUB-opleidingen) en   (EhB-opleidingen).

Je kan ook contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de gekozen opleiding bij EhB of VUB. Hun contactgegevens vind je hier:

Algemene info vanuit de overheid is hier terug te vinden. 

 

Wat is het verschil met EVK?

EVK staat voor Erkenning van Eerder Verworven Kwalificaties. Via een EVK toon je aan dat je “een binnenlands of buitenlands studiebewijs hebt dat aangeeft dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen”. Dit zijn bijvoorbeeld diploma’s, attesten, certificaten behaald in een erkende onderwijsinstelling.

 

De procedure van EVC

Je dient een aanvraag in om je Eerder Verworven Competenties (of EVC’s) of competenties waarover je nog geen attest, getuigschrift of diploma beschikt, te laten erkennen via een bekwaamheidsonderzoek.

In grote lijnen worden hieronder de verschillende stappen van het bekwaamheidsonderzoek uitgelegd:

Stap 1: Aanmelding

  • Invullen van het online EVC-aanmeldingsformulier (zie ‘formulieren en documenten’ onderaan)
  • Betaling van de administratieve kost van 55 euro (voor de totale kostprijs van het onderzoek verwijzen we naar het reglement, zie ‘formulieren en documenten’)

Je aanmelding gebeurt bij de Universitaire Associatie Brussel.

Opgepast: aan het indienen van een aanvraag zijn een aantal termijnen gebonden. Het aanmeldingsformulier bevat indiendata die elk academiejaar ongewijzigd blijven tussen 2024-2028.

 

DE VOLGENDE  IS VAN TOEPASSING (zelfde data in 2025,2026,2027,2028):

Voor je start in het eerste semester:

  • Aanmelding vóór: 01/03/2024
  • Portfoliofase: 01/03/2024 – 29/04/2024
  • Beoordelingsfase: 30/4/2024 – 15/06/2024

Voor je start in het tweede semester

  • Aanmelding vóór: 1/11/2024
  • Portfoliofase: 1/11/2024 – 15/12/2024
  • Beoordelingsfase: 16/12/2024 – 31/01/2025

Stap 2: Registratie

Indien je aanmelding ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvraag geregistreerd. Je krijgt hierover bericht.

Stap 3: Opmaak en indienen van portfolio

Als aanvrager dien je een gemotiveerd portfolio in of een zelfbeoordeling waaruit moet blijken dat je een bepaalde competentie binnen de opleiding die jij wil volgen reeds verworven hebt. Bijvoorbeeld: Een onthaalouder die zich wenst om te scholen tot kleuteronderwijzer en een bewijs van bekwaamheid wil behalen voor de competentie ‘om te gaan met kinderen in sociaal–emotionele probleemsituaties’ kan dit bijvoorbeeld door het portfolio te voorzien van aantoonbare ervaringen met kleuters uit deze doelgroep.

Onderaan deze pagina vind je de nodige formulieren voor de samenstelling van het portfolio.

Stap 4: Het portfolio wordt al dan niet geheel of gedeeltelijk ontvankelijk verklaard door de opleiding in kwestie.

Stap 5: Beoordeling van je aanvraag

Indien de aanvraag na toetsing door de “validerende instantie” (VUB of EhB) wordt verdergezet, gaat de beoordeling van de aanvraag tot erkenning van eerder verworven competenties van start.

Stap 6: Eindbeoordeling

Na ontvangst van de eindbeoordeling levert de “validerende instantie” (VUB of EhB) al dan niet een bewijs van bekwaamheid af voor de competentie(s).

We raden je aan om het EVC-handboek te raadplegen, waarin je een antwoord vindt op de meest gestelde vragen. Het EVC-reglement waarop wij ons baseren bij de behandeling van je dossier staat ook ter beschikking.

 

 Hieronder een overzicht van de formulieren en documenten met betrekking tot de aanvraag van erkenning van eerder verworven competenties:

 

h

Overzichtsblad
EVC-portfolio

h

EVC-handboek

EVC-aanmeldingsformulier

EVC-reglement

h

Formulier Curriculum Vitae

h

Formulier voor de zelfbeoordeling van competenties

h

Formulier verzamellijst formele bewijzen van competenties

h

Formulier verzamellijst informele bewijzen

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel