wie zijn wij?

werkgroep IPO

De InterProfessioneleOnderwijs (IPO) werkgroep van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) betreft een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool (EhB).

De doelstelling van de werkgroep is het samenbrengen van vertegenwoordigers van opleidingen met studenten (toekomstige) zorgverleners om IPO in de respectievelijke curricula in te bouwen. In IPO wordt er met, van en over elkaar geleerd zodat studenten zorgverleners vanaf de start van hun opleiding leren interprofessioneel samen te werken. Op die manier wordt de samenwerking op de werkvloer gestimuleerd, wat bijdraagt tot de kwaliteit van zorg.

Meer info over de opleidingen

Waarvoor staat IPO?

Het begrip interprofessioneel verwijst naar de aanwezigheid van meerdere professionele groepen (geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, …) die in interactie samen leren met de bedoeling om de samenwerking en de kwaliteit van de zorgsector te verbeteren (Tsakitzidis G. & Van Royen P. 2015).

Doelstellingen

Elkaars competenties leren kennen en begrijpen

Werken met interprofessionele zorgplannen

Leren probleemoplossend te handelen in interprofessionele teams

Leren om passend interprofessioneel te verwijzen

Het kunnen evalueren van interprofessioneel teamwork

ehb-logo
vub-logo
uab-logo