Leerlijn IPO

Fase 1

Interprofessioneel kennismaken & basisvaardigheden

In fase 1 is het de bedoeling dat de studenten kennismaken met de eigen maar ook met anderen disciplines binnen de gezondheidszorg. Dit gebeurt aan de hand van lessen, maar ook via projecten. Daarnaast is het belangrijk dat ze enkele communicatieve basisvaardigheden aanleren die een goede samenwerking stimuleren.

Projecten binnen fase 1:

  • WeKONEKT
  • Jobhopdag
  • Iedereen voor zorg #Brusselshealthcampus (pilootproject)

Fase 2

Interprofessionele zorgtaken in simulatiesetting

In fase 2 gaan studenten zorgtaken op een interprofessionele manier benaderen en uitwerken in een simulatiesetting. Dit wil zeggen dat de studenten in meerdere opleidingsbrede projecten met elkaar moeten samenwerken en casussen interprofessioneel moeten benaderen.

Projecten binnen fase 2:

  • INS
  • Project zorgplanning
  • Discussethical dilemmastoghether (pilootproject)

Fase 3

Interprofessionele zorg op de werkvloer

In fase 3 moet de student op de werkvloer zelf intensief interprofessioneel samenwerken. Dit gebeurt aan de hand van stages en opdrachten die dienen uitgevoerd te worden op de stageplaats zelf.

Project binnen fase 3:

  • Integrated care stage
ehb-logo
vub-logo
uab-logo