Missie

Binnen de Universitaire Associatie Brussel streven VUB en EhB naar een optimale samenwerking inzake onderwijsbeleid teneinde om zo aan de studenten een kwalitatief hoogstaande aanbod te verzekeren van academische en professionele opleidingen aan te bieden. Hierbij trachten we de samenhang en de synergie tussen deze opleidingen te versterken en te waarborgen. 

 

DE SAMENWERKING VERTAALT ZICH OP DIVERSE DOMEINEN:

 

 • studieadvies, studiekeuze en wervingsactiviteiten 
 • onderwijs- en studiebegeleiding 
 • studietrajectbegeleiding, EVC en EVK 
 • doorstroom en/of heroriëntering van studenten in en tussen beide instellingen 
 • E-learning 
 • kwaliteitsbewaking 
 • onderwijsprofessionalisering 
 • levenslang leren 
 • onderwijsadministratie

  Door hun samenwerking zorgen de VUB en EhB ook voor een sterkere maatschappelijke
  inbedding in Brussel, Vlaanderen en in de wereld.
  Studeren aan VUB en/of EhB is studeren in een
  omgeving waar pluralisme, openheid, diversiteit en respect voor elk individu centraal staan.

Opleidingsaanbod

De Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel bieden samen ruim 140 complementaire opleidingen aan, gaande van bachelors, masters, postgraduaten tot banaba’s (bachelors-na-bachelors) en manama’s (masters-na-masters) met tal van doorstroom– en/of heroriënteringsmogelijkheden. 

Voor ons opleidingsaanbod klik op onze logo’s:

VERDER STUDEREN OF JE HERORIËNTEREN?

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB), partners van de UAB, bieden namelijk een ruime en diverse waaier van opleidingen aan.

Studentenbeleid

Binnen de UAB, streven de VUB en EhB ernaar samen te werken op het vlak van dienstverlening aan de studenten, zowel op studievlak als op dat van logistieke ondersteuning. Hiertoe zullen zij erover waken dat hun respectieve diensten nauw overleg plegen, expertise uitwisselen en waar mogelijk dezelfde werkwijze hanteren.

Dit vertaalt zich concreet in de volgende acties:

 • Beide partners engageren zich om hun studentenvoorzieningen zoveel mogelijk open te stellen voor studenten van de andere instelling.
 • Beide partners plegen overleg en werken samen een cultuurbeleidsplan uit en zullen initiatieven inzake cultuuraanbod op elkaar afstemmen en open stellen voor studenten van beide instellingen.
 • Beide partners werken verder aan een gezamenlijk sportbeleidsplan en zullen hun initiatieven inzake sportaanbod open stellen voor studenten van beide instellingen.
 • Beide partners streven ernaar de hierboven vermelde initiatieven ook open te stellen voor hun personeelsleden.
 • Beide instellingen onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van het uitgeven van syllabi en de verkoop van handboeken en sluiten in voorkomend geval een overeenkomst af.
 • Zij werken samen inzake studentenjobdienstverlening en stellen hun aanbod wederzijds beschikbaar.

Studentenvoorzieningen

Binnen de Erasmushogeschool Brussel worden de studentenvoorzieningen beheerd door Stuvo EhB. Binnen de Vrije Universiteit Brussel beheert de dienst Studentenbeleid deze voorzieningen. Stuvo EhB en de Dienst Studentenbeleid VUB zien in hun nauwe samenwerking erop toe dat de studentenvoorzieningen zoveel mogelijk worden opengesteld voor elkaars studenten.

Voor ons opleidingsaanbod klik op onze logo’s:

EVC

De afkorting EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Dit zijn competenties die verworven worden tijdens de uitoefening van je job, je vrije tijd, via zelfstudie, enzovoort. Een aanvraag kan ingediend worden om eerder verworven competenties te laten erkennen. En daartoe aangestelde instelling kan competenties erkennen aan de hand van een vastgelegde procedure.

De Universitaire Associatie Brussel heeft sinds 23 december 2008 een eigen studentenraad.  De UAB-studentenraad of BAST  (Brusselse Associatie STudentenraad) bestaat uit studenten van de partnerinstellingen Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel die rechtstreeks worden verkozen. Haar taak is vierledig en is opgenomen in haar huishoudelijk reglement:

 1. Informeren naar de studenten
 2. Adviseren naar de Raad van Bestuur van de vzw UAB
 3. Verbinden of een brugfunctie uitbouwen tussen de studentenraad EhB en studentenraad VUB
 4. Ondersteunen van de studentenraden EhB en VUB

XL Air is de internetradio van de Universitaire Associatie Brussel, gemaakt door en voor studenten. XL Air zendt live en on demand uit vanop de campus van de Vrije Universiteit Brussel.

Een overzicht van de programma’s en meer vind je op www.xlair.be.

EDU XL

Onder de koepel van EduXL slaan de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel als ware expertisecentra in grootstedelijk onderwijs de handen in elkaar om de leraar van morgen excellent op te leiden. 

Wij leiden leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding en een creatieve en open geest ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten. Gepassioneerd, geëngageerd en met durf geven onze toekomstige leraren mee vorm aan de samenleving van de toekomst. 

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel