Verder studeren

Heb je al een diploma behaald en wil je graag nog verder studeren? Dan vind je binnen het opleidingsaanbod van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) beslist heel wat mogelijkheden.

Als je een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je -na het succesvol afleggen van een schakelprogramma– starten met een masteropleiding. Met een professionele bachelor kan je trouwens ook toegang krijgen tot een bachelor-na-bacheloropleiding, een postgraduaat of een verkorte bachelor. Heb je een academisch bachelordiploma en wens je een master te volgen die niet rechtstreeks op je bachelor volgt, dan is dit mogelijk via een voorbereidingsprogramma. Heb je een academisch masterdiploma verworven, dan heb je toegang tot een master-na-masteropleiding, een postgraduaat of een verkorte bachelor.

EVC - EVK PROCEDURE EN DOCUMENTEN

Alle informatie, documenten en praktische wegwijs voor je EVC aanvraag vind je op onze EVC-EVK pagina.

VOL GOEDE MOED BEN JE GESTART MET EEN STUDIE IN HET HOGER ONDERWIJS MAAR…

 

 • Je twijfelt steeds meer aan je gemaakte studiekeuze,
 • Je vermoedt dat een andere opleiding voor jou een betere ‘keuze’ is,
 • Jouw vooropleiding blijkt niet overeen te stemmen met het verwachte aanvangsniveau van de opleiding,
 • De opleiding voldoet niet langer aan je verwachtingen,
 • Jouw interesses zijn veranderd,

Kortom, je wilt een andere weg uitgaan en jouw studie heroriënteren. Hoe sneller je op het nieuwe pad zit, hoe beter jouw mogelijkheden om vlot te kunnen aansluiten met je nieuwe studie en hoe groter de kans om je studies succesvol verder te zetten. Onze (studie)trajectbegeleiders, studentenpsychologen/studieadviseurs en/of studentenbegeleiders helpen jou hiermee graag verder.

Heroriënteren

Aanbod schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, verkorte bachelors, bachelor na bachelor, master na master, postgraduaat, navormingen,…De (studie)trajectbegeleider van je nieuwe opleiding kan samen met jou nagaan hoe je studietraject optimaal wordt ingevuld en uitgestippeld. Wens je advies over studieaanpak, studiemethode, voorbereiding op examens, dan kan je zeker terecht bij de studentenpsychologen/studieadviseurs en studentenbegeleiders.

Goed om weten, is dat indien je al voor een aantal vakken uit je oorspronkelijk gevolgde opleiding credits hebt verworven, je kan laten onderzoeken in welke mate deze leiden tot gehele of gedeeltelijke vrijstellingen in jouw nieuwe opleiding. Een vrijstelling (op basis van “EVK”, een “elders/eerder verworven kwalificatie”) kan je bekomen indien de inhoud, het niveau en de eindcompetenties van je behaalde credit gelijkwaardig zijn aan die van het opleidingsonderdeel dat je wenst te volgen in je nieuwe opleiding. Je kan steeds jouw (studie)trajectbegeleider raadplegen om een op maat gemaakt studietraject te laten samenstellen.

WAARVOOR KAN JE BIJ JOUW (STUDIE)TRAJECTBEGELEIDER TERECHT?

Vragen betreffende je (verdere) studieloopbaan en de vele keuzes die je hierbij moet maken? Enkele aandachtspunten die de (studie)trajectbegeleider met jou kan opnemen:

INFORMATIE- EN ADVIESVERSTREKKING

 • Opleidingsaanbod en onderwijsstructuur
 • Verder studeren: aanbod schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, verkorte bachelors, bachelor na bachelor, master na master, postgraduaat, navormingen,…
 • Informatie omtrent mogelijke studiekeuzes
 • Je curriculum: opbouw, contract, individueel traject, wijzigingen, volgtijdelijkheid, deeltijds, voltijds, …
 • Vrijstellingen (EVK-EVC)
 • Advies met betrekking tot de samenstelling van een individueel jaarprogramma of persoonlijk deeltijds programma
 • Informatie bij keuzemomenten binnen het gekozen traject
 • Niet-bindend advies omtrent het gekozen traject
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

OPVOLGING VAN HET STUDIEVERLOOP EN HET GEKOZEN TRAJECT

 • Opvolging studievoortgang (bespreking resultaten, studievordering, studeergedrag en motivatie)
 • Samenstelling individuele studietrajecten ifv SVB-beslissingen: voorwaarden en beperkingen bij herinschrijving en samenstelling haalbare trajecten

SIGNAAL- EN DOORVERWIJSFUNCTIE

 • Eerste aanspreekpunt voor de student
 • Contactpersoon voor communicatie met opleidingsverantwoordelijken, vakgroepvoorzitters en facultaire administratie
 • Doorverwijzen naar sociale diensten, dienst studieadvies, …

HOE KAN JE JOUW (STUDIE)TRAJECTBEGELEIDER BEREIKEN ?

Ik zoek een studietrajectbegeleider van de Vrije Universiteit Brussel.

Ik zoek een trajectbegeleider van de Erasmushogeschool Brussel.

WAARVOOR KAN JE BIJ JOUW STUDIEADVISEUR OF STUDENTENBEGELEIDER TERECHT?

Heb je vragen die te maken hebben met jouw (verdere) studieloopbaan en de vele keuzes die je hierbij moet maken? Maak dan zeker een afspraak met jouw studieadviseur of studentenbegeleider. We sommen in dat verband enkele aandachtspunten op die de studieadviseur of de studentenbegeleider met jou kan opnemen:

 • Twijfels over je studiekeuze en/of het gevoel hebben dat je de verkeerde studiekeuze hebt gemaakt
 • Ondersteuning nodig hebben om de stap naar een andere opleiding te zetten
 • Uit het enorme aanbod aan studierichtingen een keuze kunnen maken die bij jou past en haalbaar is
 • Vragen over studiemethodes en studievaardigheden
 • Problemen met concentratie, faalangst
 • Het statuut studeren met een functiebeperking
 • Persoonlijke problemen
 • Opleidingsaanbod en onderwijsstructuur
 • Informatie omtrent je studiekeuze
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

FAQ

Hier vind je de meest voorkomende en meest gestelde vragen.

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be
© 2021 – Universitaire Associatie Brussel