WAT IS THEA?

De Associatiewerkgroep Theatraliteit en werkelijkheid (THEA) wil de wetenschappelijke en artistieke onderzoeksexpertise met betrekking tot theater en performance studies binnen de Universitaire Associatie Brussel bundelen en stelt zich expliciet tot doel om bruggen te slaan tussen artistieke praktijk, artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van theater, performance en theatraliteit. Zowel hedendaagse artistieke praktijken als historische  vormen van theatraliteit komen binnen dit kader aan bod. De voormalige VUB-werkgroep omtrent politiek theater en vormingstheater fungeert daarbij als een belangrijke inspiratiebron.

De centrale onderzoekslijn binnen deze werkgroep wordt gevormd door de spanningsverhouding tussen theatraliteit (het onderzoeksobject is dus breder dan theater strictu senso) en werkelijkheid. Het onderzoeksprofiel van deze werkgroep is dan ook nadrukkelijk contextueel: hoe structureert een (cultuurhistorische) context de theaterpraktijk en hoe kan die praktijk veranderingen in de omringende werkelijkheid via representatie denkbaar maken en bevragen?

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

Bijzondere aandacht binnen deze spanningsverhouding gaat naar volgende punten:

1. De spanningsverhouding tussen performatieve en documentaire praktijken

2. Theatraliteit en stedelijke werkelijkheid

3. Intermediale verbeeldingen van de spanningsverhouding tussen theatraliteit en werkelijkheid, zowel binnen een historische als een contemporaine context. Concreter zal dit profiel leiden tot onderzoek omtrent volgende onderwerpen:

– Waarachtigheid en authenticiteit als artistieke strategie én als culturele code.

– Sociaal-artistieke praktijk

– Theatraliteit, stedelijkheid en urban culture

– Politieke en historische theatraliteit

– Theatrale representatie van geweld

– Documentaire strategieën en intermediale verbeelding

– Theater en etnografie, theatraliteit en postkoloniale verbeelding

– theatraliteit en globalisering.

Projecten

– The world of the Monkey. Towards an archaeology of baroque culture. Doctoraat in de kunsten. BOAB-onderzoeksproject. Doctorandus: Pol Dehert. Promotores: Rudolf Desmet, Karel Vanhaesebrouck

– Hotel Europa. Een artistiek en cultuurhistorisch onderzoek naar de verwerking van het concept ‘Europa’ in de Vlaamse (toneel)literatuur vanaf 1893. Doctoraat in de kunsten. Financiering BOAB-Fonds. Doctorandus: Ivo Kuyl. Promotores: Karel Vanhaesebrouck, Eric Corijn, Geert Opsomer.

– Het Belslijntje of de verbeelding van de herinnering. De (analoge) home video als artistieke strategie.  Doctoraat in de kunsten. Financiering RITS Aca-midddelen. Doctorandus: Maurits Wouters. Promotores: Karel Vanhaesebrouck, Klaas Tindemans, Geert Opsomer.

– Fantasyscape. Otaku Strategies for the artist. Doctoraat in de kunsten. Doctorandus: Maurits Wouters. Promotores: Karel Vanhaesebrouck, Klaas Tindemans, Geert Opsomer.

– Le paradigme de la création collective dans le théâtre en Belgique néerlandophone et aux Pays-Bas. Doctoraat in de Letterkunde. Onderzoekster: Esther Gouarné. Promotores: Christian Biet, Karel Vanhaesebrouck

– Screening the City. Een cinematografische archeologie van de stad Brussel. Doctoraat in de kunsten. Financiering RITS Aca-midddelen. Doctorandus: Peter Van Goethem. Promotores: Dieter Lesage, Karel Vanhaesebrouck, Peter Krüger.

– The Peace Treaty Project. Doctoraat in de kunsten. Financiering RITS Aca-midddelen. Doctorandus: Ruud Gielens. Promotores: Karel Vanhaesebrouck, N.N.

– Hotel Medusa as a Laboratory. Research on ‘Near Documentary’. Doctoraat in de kunsten. Financiering RITS Aca-midddelen. Doctorandus: Tim De Keersmaeker. Promotores: Klaas Tindemans, John Akomfra

– Kwalitatief onderzoek naar de artistieke methodologieën binnen de sociaal-artistieke praktijk. Financiering: Ministerie van Cultuur. Samenwerking met Beleidssteunpunt Cultuur (Universiteit Gent).

ACTIVITEITEN

Worden nog aangekondigd.

LEDEN

Johan Callens (VUB/TALK)

Tim De Keersmaeker (EhB/RITS)

Ronald Geerts (VUB/TALK)

Ruud Gielens (EhB/RITS)

Esther Gouarné (VUB/TALK)

Ivo Kuyl (EhB/RITS)

Geert Opsomer (EhB/RITS)

Klaas Tindemans (EhB/RITS en VUB/TALK)

Peter Van Goethem (EhB/RITS)

Karel Vanhaesebrouck (EhB/RITS en VUB/TALK) (coördinator)

Didier Volckaert (EhB/RITS)

Maurits Wouters (EhB/RITS)

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners: KVS, Kaaitheater, deBuren, Université Catholique de Louvain la neuve (Groupe for Early Modern Cultural Analysis), Université Libre de Bruxelles, Université de Paris Ouest La Défense, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de Sao Paulo, La Pocha Nostra (Mexico/USA), Teatro da Vertigem (Rio de Janeiro), Universiteit Gent

CONTACT

Erasmushogeschool Brussel

RITS School of Arts

Karel Vanhaesebrouck

A. Dansaertstraat 70

1000 Brussel

T 0032 2 411 42 87

karel.vanhaesebrouck@ehb.be

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – Tel.: 02/507 14 32 – associatie@vub.be
© 2021 – Universitaire Associatie Brussel