Over UAB

De associatiepartners Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) typeren zich als kwaliteitsvolle, maatschappelijk geëngageerde,  internationaal georiënteerde en toekomstgerichte hogeronderonderwijsinstellingen. Ze vertegenwoordigen samen meer dan 26.000 studenten, ofwel ongeveer tweederde van alle Nederlandstalige hogeschool- en universiteitsstudenten in Brussel, en bieden ruim 180 complementaire opleidingen aan.

Facts en figures:

 • Samengeteld: Meer dan 26.000 studenten
  • Waarvan 23% of meer dan 6.000 internationale studenten
 • Ze bieden meer dan 180 complementaire opleidingen aan
 • Om en bij de 5000 werknemers
 • Brussel is hoofdstad van Vlaanderen, Belgïe en Europa
  • 19% van de totale Belgische tewerkstelling bevindt zich in Brussel met in totaal meer dan 700.000 jobs,
  • Brussel heeft meer dan 1,1 miljoen inwoners waarvan 30% buitenlanders,
  • 1/3 van de Brusselaars is jonger dan 25 jaar,
  • Wereldwijd telt Brussel (62%) na Dubai het hoogste percentage niet-native inwoners (bron : World Migration report)

De draagwijdte van de activiteiten van de UAB reikt echter verder dan de decretaal opgelegde verplichtingen.  De UAB en haar partners, VUB en EhB, gaan namelijk conform de samenwerkingsovereenkomst VUB-EhB-UAB een intensieve en gestructureerde samenwerking aan op gebied van: Onderwijs en Studiebegeleiding, Onderzoek, Studentenbeleid, Internationalisering, Communicatie, ICT, Bibliotheek en Infrastructuur.

De samenwerking tussen EhB en VUB heeft dus heel wat te bieden op vlak van onderwijs en onderzoek.

De UAB zet tevens zijn schouders onder een aantal werkingen i.s.m. EhB en VUB.

Studenten en personeelsleden kunnen ook rekenen op een aantal diensten die aangeboden worden.

79 studie programma’s van de EHB

Meer dan 6.600 studenten

857 personeelsleden: 508 Onderwijzend en 349 Administratief

7 Campussen

149 studie programma’s van de VUB

Meer dan 20.000 studenten

Ong. 4000 personeelsleden: 2.749 Academisch en 1.293 Administratief 

4 Campussen

Ontstaan

De vzw Universitaire Associatie Brussel (UAB) is opgericht op 8 juli 2003 en heeft de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel als leden.

Academisering in 2013

De voormalige tweecycli-opleidingen van de hogescholen werden in uitvoering van het Integratiedecreet omgevormd tot academische bachelors en masters.  De integratie van de voormalige tweecylci-opleidingen EhB in de VUB vond plaats op 1 oktober 2013. 

Binnen de Universitaire Associatie Brussel zijn toen de volgende EHB-opleidingen geïntegreerd in de VUB:

 • Bachelor Industriële Wetenschappen
 • Master in de Indstriële Wetenschappen optie Electromechanica
 • Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*)
 • Bachelor in Toegepaste Taalkunde
 • Master Vertalen
 • Master Tolken
 • Master Journalistiek

Vlaams Hoger Onderwijslandschap

Er zijn vijf Universitaire Assciaties actief, nl:

Universitaire Associatie Brussel (UAB), Associatie Universiteit Gent, Associatie K.U. Leuven, Associatie Universiteit Hogeschool Limburg en Associatie Universiteit Hogeschool Antwerpen. 

De rol en de werking van de Universitaire Associaties werden na de start van het academiejaar 2012- 2013 tevens vastgelegd in het ‘Integratiedecreet’, vervolgens in de Codex Hoger Onderwijs. De opdrachten en bevoegdheden situeren zich kort samengevat op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. (zie Codex Hoger Onderwijs Afdeling 2. Bevoegdheden, Art. II.11.)

Heb je meer interesse in het aanbod aan onderwijs in Brussels hoger onderwijs?
Neem dan zeker eens een kijkje bij onze leden!

Beleid

De Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel typeren zich als kwaliteitsvollemaatschappelijk geëngageerde,  internationaal georiënteerde en
toekomstgerichte hogeronderonderwijsinstellingen. 

Visie

Om hun missies zo efficiënt mogelijk te realiseren binnen een onderwijscontext waarbij de eigenheid van het Brussels hoger onderwijs, de internationale
doelstellingen en de voortdurende globalisering voor permanente uitdagingen zorgenstreven VUB en EhB ernaar binnen de UAB maximaal samen te werken.
Vanuit het geloof in de kracht van deze samenwerking ondersteunt de UAB haar partners zowel op inhoudelijk als logistiek vlak.

Onderwijsonderzoekmaatschappelijke dienstverlening en kunstbeoefening, het zijn allemaal opdrachten die de VUB en de EhB ter
harte nemen.

In hun streven naar continue verbetering werken zij voortdurend aan de versterking van hun draagvlak op professioneelacademisch en internationaal
vlakBovenal bieden zij een integrale vorming aan gericht op een pluralistische maatschappij waarin steeds meer zelfwerkzaamheidaanpassingsvermogen en wereldgerichtheid worden verwachtStudenten moeten immers als volwaardige burgers in het professionele leven stappen en dat is waar UAB,  VUB en EhBsamen voor gaan. 

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

“Vanuit de Europese hoofdstad bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa en dit in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme.”

De draagwijdte van de activiteiten van de UAB reikt verder dan de decretaal opgelegde verplichtingen.  De UAB en haar partners, VUB en EhB, gaan namelijk conform de samenwerkingsovereenkomst VUB-EhB-UAB een intensieve en gestructureerde samenwerking aan op gebied van: Onderwijs en Studiebegeleiding, Onderzoek, Studentenbeleid, Inclusief Hoger Onderwijs, Welzijn, Internationalisering, Communicatie, ICT, Bibliotheek en Infrastructuur.

  DE UAB STREEFT ERNAAR OM:

  • voor de VUB en EhB een ontmoetingsplatform te zijn;
  • inhoudelijke, logistieke en administratieve ondersteuning binnen elk van de bovenvermelde domeinen aan te bieden;
  • binnen het Vlaamse hogeronderwijslandschap een belangrijk aanspreekpunt voor de overheid te blijven binnen het Vlaamse hogeronderwijslandschap, ondermeer bij de totstandkoming van nieuwe decreten;
  • vanuit de Europese hoofdstad bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa en dit in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme;
  • haar partnerinstellingen VUB en EhB mee te helpen in de promotie van Brussel als grootste studentenstad van het land.
  • bij te dragen tot een beleid gericht op hoogstaand kwalitatief onderwijs met een individu gerichte aanpak
  • bij te dragen tot een bevordering van de coördinatie van relevant, excellent, grensverleggend onderzoek.
  • de samenhang tussen de academisch gerichte en de professioneel gerichteopleidingen te versterken en te waarborgen.
  • een sterke maatschappelijke inbedding in zowel Brussel, Vlaanderen als op internationaal vlak.
  • een efficiëntieverhoging, kostenbesparing en een grotere competitiviteit ten overstaan van andere hogeronderwijsinstellingen na te streven.

   

  Jaarverslagen UAB

  Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

  Ondernemingsnummer: 863.627.523

  RPR Rechtbank Brussel

   

  © 2022 – Universitaire Associatie Brussel