pAT-procedure: procedure Afwijkende Toelating hoger onderwijs

De procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT) regelt de wijze om binnen de Universitaire Associatie Brussel (UAB) op decretaal bepaalde gronden zonder diploma secundair onderwijs, tot een bacheloropleiding in het hoger onderwijs toegelaten te worden.

Voor informatie over deze procedure, kan de kandidaat-student terecht bij:

 • voor wat betreft de VUB bij de vicerector onderwijs-en studentenbeleid; per mail: begeleiding@vub.be
 • voor wat betreft de EhB per mail: bekwaamheidsproef@ehb.be

 

Binnen de eigenlijke procedure zijn volgende stappen te zetten:

 1. Het gemotiveerde schrijven van de aanvrager dient minstens volgende elementen te bevatten :
 • bewijs van identiteit (minimum 21 jaar)
 • een motivering van het feit waarom men het diploma secundair onderwijs niet gehaald heeft
 • bewijs tot staving van de ingeroepen redenen
 • de persoonlijke motivatie waarom men een welbepaalde opleiding aan hogeschool of universiteit wil volgen,
 • een beschrijving van de school- en/of professionele loopbaan met stavende documenten.
 1. Bij VUB: Voor een inschrijving in het eerste semester is de uiterste datum voor het indienen van het dossier tot en met 15 augustus. Voor een inschrijving vanaf het tweede semester is de uiterste datum voor het indienen van het dossier tot en met 1 december.

Bij EHB : De afnamedata en de deadlines voor aanmelding voor de bekwaamheidsproef op EhB, zijn hier te vinden:  https://www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven/toelatingsvoorwaarden

 1. Indien toegelaten op basis van dit gemotiveerd schrijven zal het toelatingsonderzoek doorgaan op:
  1. de Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek of
  2. Erasmushogeschool Brussel.

Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Het toelatingsonderzoek omvat een test die max. 90 min in beslag neemt en mogelijks een bijkomend interview waarvan het tijdstip nog vastgelegd dient te worden.

 1. Bij een positief resultaat ontvang je een toelatingscertificaat tot de bacheloropleiding vanwege de Universitaire Associatie Brussel. Deze toelating blijft 5 jaar geldig.
 2. Dit toelatingsonderzoek kan je slechts een (1) keer per academiejaar afleggen.

Aan de VUB  vindt het plaats in het eerste semester begin september; voor het tweede semester begin december.

Bij EHB : De afnamedata en de deadlines voor aanmelding voor de bekwaamheidsproef op EhB, zijn hier te vinden:  https://www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven/toelatingsvoorwaarden

Het Reglement van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) m.b.t. algemene voorschriften inzake de afwijkende toelatingsvoorwaarden geeft uitvoering aan Codex HO art II.179. en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen.

h

pAT Reglement

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel