Wat is Students Speakers Corner (SSC)?

De Universitaire Associatie Brussel bevordert sinds 2018 de competentie Publiek Spreken bij de Brusselse studenten.

VUB-, EhB- en ULB-studenten krijgen de gelegenheid om een zelfgeschreven speech te brengen voor een toevallig passerend publiek op de jaarlijkse Difference Day (Werelddag van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting). Zij worden gecoached door ervaren experten. De speeches zijn breder maatschappelijk, politiek en/of net zeer persoonlijk; en zijn nooit haatdragend of oproepend tot geweld.  Enkele filmpjes met speeches van studenten zijn terug te vinden hieronder (warning : Ze kunnen zeer aangrijpend zijn) :

 

Wat is de origine van Speakers’ Corner

Na Londen (Hyde Park) en enkele andere wereldsteden heeft ook Brussel voor 1 dag per jaar een Student Speakers’ Corner. Van oudsher worden er sprekers toegelaten om in het openbaar hun mening vrij te verkondigen over actualiteit, politiek, cultuur, levensfilosofie, …, vaak staande op een zeepkist.

 

Waarom Students’ Speakers Corner op Difference Day?

De vrijheid van meningsuiting is een hoog goed in onze maatschappij. Ondanks de aanwezigheid van talrijke mediakanalen die opinies naar buiten brengen, zijn het aantal georganiseerde mogelijkheden beperkt. Lezersbrieven worden ingekort of -rubrieken gewoon afgeschaft; geen naam/faam betekent geen spreekmogelijkheid, … En daar schuilt voor ons hogeronderwijsinstellingen een belangrijke taak in het opleiden van jonge mensen tot mondige, kritische burgers. Dit initiatief tot Student Speakers’ Corner speelt hier helemaal op in.

Met deze students speakers corner willen de organisatoren een extra stimulans creëren tot het open en vrij uiten van visies. Er zijn weinig plaatsen waar men terecht kan om ook gehoord te worden.

Centraal staan de beginselen  “Speak Freely, Listen Respectfully, Different Opinions Matter” mbt verzet en vrije meningsuiting aangaande de topics : diversiteit, ecologie, ongelijkheid, ...

Studenten maken zich vaak zorgen over de toekomst van onze maatschappij en krijgen via Difference Day & Students’ Speakers Corner de mogelijkheid om hierover met een publiek te communiceren.

 

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel