Missie

Binnen de UAB, streven de VUB en de EhB ernaar een onderzoekscultuur te creëren door het opzetten van gezamenlijke initiatieven ter promotie van onderzoek en ter verhoging van hun onderzoeksactiegraad. Door samenwerkingzowel op onderzoeksvlak als op vlak van administratieve ondersteuningbeogen de beide partners een verhoogde synergie en het bekomen van een grotere kritische massa voor hoogstaand fundamenteel,
toegepast en artistiek onderzoek. 

CONCREET IJVEREN ZIJ VOOR EEN SAMENWERKING OP GEBIED VAN: 

  • maatschappelijkewetenschappelijke en artistieke dienstverlening en valorisatie. 
  • fondsenwerving en het opmaken van onderzoeksfinancieringsmodellen. 
  • doctoraatsopleidingen. 
  • kwaliteitsbewaking.
  • wetenschapscommunicatie.
  • onderzoeksadministratie. 

De VUB en de EhB staan garant voor excellent, grensverleggend onderzoek waarbij sterk gefocust wordt op innovatie en maatschappelijke relevantie. Er bestaat dan ook een sterke relatie met het werkveld in Brussel en daarbuiten. 

UAB Zaaifonds onderzoek 

De Universitaire Associatie Brussel (UAB) lanceert een geheel nieuwe stimulans voor onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel  (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) om samen een onderzoeksvoorstel uit te schrijven.

Onderzoeksgroepen

De VUB en EhB streven een maximale uitbouw na van onderzoeks- samenwerkingsverbanden in fundamenteel en toegepast onderzoek, inclusief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Momenteel wordt er samengewerkt tussen de onderzoekers van de VUB en EhB binnen de onderzoeksgroepen Sociale Agogiek en Sociaal Werk, de respectievelijke lerarenopleidingen, THEA en het onderzoeksprogrammaject DEBEST dat mede vanuit de UAB financieel ondersteund. 

DEBEST

Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers

THEA

Associatiewerkgroep Theatraliteit en werkelijkheid

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) - 1000 Brussel - associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 - Universitaire Associatie Brussel