20-jaar associatie werking

October 31, 2023

Ruddy Verbinnen

Living in #wonderful #diverse #neverdull/urban #regionofBrussels #ontheoutlook for #peopletoconnectwith #inquisitive #whowonder #embracedoubt

De Universitaire Associatie Brussel vierde haar 20-jarig jubileum op MINDBLOWERS, een jaarlijks evenement van de VUB en KVS.

In 2023 viert de jarige Universitaire Associatie Brussel (UAB) twee decennia van samenwerking tussen VUB en EhB op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Een feestelijk evenement op 12 oktober 2023 trok beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het middenveld, medewerkers én studenten naar de KVS om dit belangrijke moment te vieren.

Huidige UAB voorzitter mevr. Helga Coppen – adjunct-administrateur-generaal bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

UAB-voorzitter Helga Coppen blikte zowel terug als vooruit op de verwezenlijkingen en plannen van de UAB in aanwezigheid van ministers Caroline Gennez en Benjamin Dalle. Ze dankte ook alle gewezen voorzitters, voormalige en huidige Bestuurders en medewerkers aan de UAB. Uit haar speech sprak de sterke wil om verder te blijven inzetten op de bloeiende samenwerking binnen UAB aan de versterkende complementariteit van de VUB en EHB en ook het gedeelde maatschappelijke engagement voor Brussel en de brede omgeving.


Sinds 2003 fungeert de UAB als een incubator, katalysator en facilitator van verschillende onderwijs- en onderzoeksinitiatieven voor beide partners EhB en VUB. De werkingspoten zoals het STEM-steunpunt Brussel, EDU XL (samenwerking tussen de lerarenopleidingen), de jaarlijkse Students’ Speakers Corner, START.UAB (ondernemerschap voor studenten), het bevorderen van verder studeren en heroriënteren, de samenwerking tussen researchers die de link tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek versterken, … zijn enkele van de talloze initiatieven. Neem zeker hier een kijkje voor alle UAB projectwerkingen.

Het jaarlijkse event MINDBLOWERS (org. KVS en VUB) bleek een perfecte gelegenheid om de 20 jaren te vieren. Ook dit jaar was er een mix aan verrassende wetenschappelijke en artistieke interventies, met als gemeenschappelijk thema ‘Power’, ofte kracht en macht. De ‘unieke interacties, keken als steeds over de muren van disciplines heen, met ruimte voor de connectie tussen kunst en wetenschap’. Meer info over MINDBLOWERS vinden jullie hier.

Bij deze 20e verjaardag benadrukken de UAB en haar partners VUB en EhB de blijvende kracht van hun samenwerking, verbondenheid en kennisdeling. Dit tussen elkaar maar zeker ook met de brede maatschappij in Brussel, Vlaanderen, Europa én de wereld.


De Universitaire Associatie Brussel (UAB) is een decretaal samenwerkingsverband tussen de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).


UAB - 20 jaar UAB