DEBEST publicatie ‘Zinnekes zijn DEBEST’

January 18, 2022

Ruddy Verbinnen

Living in #wonderful #diverse #neverdull/urban #regionofBrussels #ontheoutlook for #peopletoconnectwith #inquisitive #whowonder #embracedoubt

Zinnekes zijn DEBEST

De stad Brussel kent de laatste twee decennia een sterke verjonging en heeft een gemiddelde leeftijd onder die van de andere gewesten. Jongeren vormen er een belangrijk onderdeel van het sociaal weefsel. De diversiteit binnen die Brusselse jeugd biedt echter zowel uitdagingen als kansen.

Het boek “Zinnekes zijn De Best” vormt de eerste publieke weergave van de onderzoekswerkzaamheden van het DEBEST-programma (Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers), een samenwerkingsverband van de Universitaire Associatie Brussel, tussen Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeshool Brussel. Met deze publicatie proberen Bram Spruyt (socioloog), Nadine Engels (onderwijskundige), Dimokritos Kavadias (politicoloog) en Gide Van Cappel (politicoloog) een beter beeld te geven op de diverse jeugd in het Brusselse leerplichtonderwijs. DEBEST verrichtte onderzoek bij 1880 jongeren van 15 à 16 jaar oud om een inkijk te krijgen op hun attitudes en besteedde aandacht aan initiatieven om jongeren te verbinden.

Over de Auteurs

Dimokritos Kavadias is als hoofddocent verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is directeur van het Brussels Informatie -, Documentatie – en Onderzoekscentrum (BRIO) dat vraagstukken met betrekking tot Brussel als de Vlaamse rand onderzoekt. Zijn onderzoek richt zich op politieke socialisatie, burgerschapseducatie en jongeren in Brussel.

Bram Spruyt is hoofddocent Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar socio-politieke opvattingen, jongeren en onderwijs. Hij is ook verbonden aan het Vlaams JeugdOnderzoeksPlatform.

Nadine Engels is onderwijskundige en als hoogleraar verbonden aan het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek concentreert zich op de professionele ontwikkeling van leraren, sociale en emotionele aspecten van leren en onderwijs, en een stem geven aan jongeren in maatschappelijke risicosituaties.

Gide Van Cappel is als onderzoeker verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en werkzaam als onderzoeker bij het Brussels Informatie-,Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). Daarnaast is hij werkzaam als medewerker participatie bij De Wakkere Burger VZW. Zijn specialisaties zijn de deliberatieve en participatieve democratie

Het boek bestellen via onderstaande link