Inspiratiedag 07/05/22

March 15, 2022

Arno Boonants

#EDUXL #lerarenopleiden #verbinden #passievhonderwijs #doener #innovatie

Sta je in het Brussels leerplichtonderwijs en ben je op zoek naar inspiratie hoe je collega’s bij andere Brusselse scholen te werk gaan? Kom dan zeker langs op Zaterdag 7 Mei vanaf 13u30.

Aan het einde van dit evenement zal de prijsuitreiking van de meest inspirerende school in Brussel uitgereikt worden, gevolgd door een netwerkmogelijkheid met diverse stakeholders in het Brussels onderwijs.


SCHRIJF JE NU IN !

Zaterdag 7 mei 13u30
Locatie Campus Kanal EhB
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Toegang GRATIS


Planning

13u30 – C4S EhB – WONDERLAB

Dit is een living lab waar onze studenten Kleuteronderwijs met Brusselse kleuters aan de slag gaan rond speels wetenschapsonderwijs. Daarnaast is dit ook een ontmoetingsplaats voor families en de buurt. Het wonderlab kwam tot stand in samenwerking met de sociaal-economische werkplaats Recyclart. Het is de uitgelezen kans om te beleven hoe de kleuterklas van de toekomst eruit gaat zien.

Leen is opleidingshoofd van de lerarenopleiding kleuteronderwijs en heeft jarenlange ervaring in het kleuteronderwijs en neemt ons mee in het wonderlab.

Vanuit theorie over onderzoek naar praktijktips

14u – Dimokritos Kavadias VUB / Arzu Yentür EhB – BRUSSELSE JONGEREN (Onderzoek DEBEST)

Kennen we de denkbeelden van Brusselse jongeren? Neen, niet als we ze niet bevragen. DEBEST (Democratic empowerment in Brussels education, students and teachers) deed het en deelt deze inzichten.

Dimo is professor in de politieke wetenschappen met een specifieke interesse voor onderwijsbeleid in Brussel. Hij is trekker van het onderzoeksprogramma DEBEST. Samen met Arzu (Senior onderzoeker kenniscentrum urban coaching & education) zal hij de meest recente onderzoeksbevindingen delen.

14u30 – Els Consuegra VUB – INCLUSIEF ONDERWIJS

Wil het onderwijs spreken over gender en diversiteit? Ja, toch wel, met kleine ingrepen in de lespraktijk kan er progressie gemaakt worden.

Els is professor in educatiewetenschappen met als onderzoeksdomein gender en onderwijs(on)gelijkheid binnen het leerplicht- en hoger onderwijs. Ze deelt haar onderzoekservaringen met praktische tips en tricks.

Voorbeelden van good practices in het Brussels onderwijs

14u55 – Patrick Vanderniepen – OPEN STEM IN DE PRAKTIJK

Hoe ziet probleemgestuurd onderwijs rond STEM er uit in de brede eerste graad in Brussel? Hoe ervaren de leerlingen dit en hoe kunnen wij hun leerproces bevorderen?

Patrick is STEM-Techniek Leerkracht in de 1e graad en zal ons meenemen in zijn praktijkgerichte en originele aanpak.

15u20 – Kelly Beylemans / Daan Vandervelde Sport & opleiding / Kjetil Aerts Sport & opleiding – PROJECTWERKING MET EXTERNEN

Als leerkracht kan je samen met relevante partners doelgerichte vernieuwingen uitproberen en uit je comfortzone komen om het onderwijs vorm te geven (projectmatig werken, meer leerling- en procesgericht en minder gestuurd door de leerkracht) met maximale ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

Kelly is STEM-leerkracht in de 1e graad en zal ons meenemen in het verhaal hoe externe partners met praktijkervaring te betrekken in de lessen (Daan en Kjetil).

15u45 – 5 voorbeelden van Inspirerende Scholen delen hun ervaringen en werking – STIMULEREND ONDERWIJS

  • Lutgardiscollege – Welzijn en welbevinden van leerkrachten en leerlingen
  • KA Koekelberg – Milieu op school
  • Prinses Juliana school – Leiderschap bij leerlingen en leerkrachten in de lagere school
  • Campus Innova Lucernacollege – Platform BO2 voor samenwerking met partners
  • Sint-Michielsschool Jette – Persoonsgebonden ontwikkeling in de lagere school

Prijsuitreiking

16u15 – Feestelijke prijsuitreiking door Caroline Gennez (voorzitter UAB)

16u30 – Netwerkmoment

We geven je de mogelijkheid om met diverse stakeholders binnen het Brussels onderwijs kennis en ervaringen te delen met hapjes en drankjes in een gezellige sfeer.

X