De UAB lanceert de inspirerende school 2023

April 26, 2023

Arno Boonants

#EDUXL #lerarenopleiden #verbinden #passievhonderwijs #doener #innovatie

Naar aanleiding van de ontmoetingsdag 2023  lanceren de associatiepartners Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB), in het kader van hun nauwe samenwerking binnen de Universitaire Associatie Brussel (UAB) de tweede editie van de wedstrijd “inspirerende school” in regio Brussel. Deze wedstrijd georganiseerd door de UAB is bedoeld om in het oog springende werkingen in scholen extra onder de aandacht te brengen. Hiermee gaan we opnieuw op zoek naar straffe schoolprojecten waarbij leerlingen worden aangemoedigd om het beste uit zichzelf te halen. De wedstrijd geeft zichtbaarheid en erkenning aan het gehele Brusselse leerplichtonderwijs!

De wedstrijd staat dan ook open voor alle basis- en middelbare scholen in en rond Brussel. Hiermee moedigen we alle scholen aan tot het indienen van hun unieke en lopende emancipatorische schoolprojecten.

Elke school kan deelnemen !

Elke school die zich aanmeldt stuurt een vertegenwoordiger   naar de ontmoetingsdag van EhB-VUB-UAB op 1 juni op Campus Kanal. De ingestuurde schoolprojecten zullen daar door een jury beoordeeld worden op basis van volgende criteria.

  • De school biedt ruimte aan diverse actoren om mee te beslissen over schoolgerelateerde thema’s.
  • De actoren nemen een actieve rol op in besluitvormingsprocessen over de onderwijspraktijk.
  • Meerdere actoren worden betrokken (Multi-perspectiviteit).
  • Het ingestuurde schoolproject heeft een (bewezen of vermoedelijke) invloed op de onderwijspraktijk.

Alle deelnemers aan de ontmoetingsdag kunnen kennismaken met jullie inspirerende school projecten.

Als aanmelder krijg je een zelf te versieren plaats op de beursstand van de ontmoetingsdag op 1 juni (vanaf 16u). Tussen 18u-19u kunnen jullie je inspirerende praktijken voorstellen aan de jury en alle deelnemers van de ontmoetingsdag. De prijsuitreiking zal plaatsvinden vanaf 19u15 met aansluitend een feestelijke receptie.

De winnende school krijgt een cheque ter waarde van €1000 (in natura) in de vorm van een professionaliseringstraject met één van de drie UAB-partners, nl de VUB onderzoekende school, de EhB democratische dialoog, of het UAB STEM-Steunpunt.

“We zijn erg enthousiast over deze wedstrijd,” zegt Ruddy Verbinnen, algemeen coördinator van de UAB. “Het is belangrijk om erkenning te geven aan alle goede schoolprojecten in de Brusselse scholen. Met deze wedstrijd onderstrepen we dat er vele uitmuntende projecten lopen in Brusselse scholen en de rand. We willen aan de scholen, leerlingen, leerkrachten, directies en alle andere betrokkenen in het onderwijs in de brede regio Brussel extra stimulansen geven en iedereen aanmoedigen het goede werk verder te zetten.”

Inschrijven kan via onderstaande link.

Schrijf je in voor de ontmoetingsdag
EN
meld je aan voor de wedstrijd!

Aanmelden tot 22 – 05 -2023

Aanmeldingen vorige editie