HA Karel Buls Sorteren en composteren

November 10, 2021

Arno Boonants

#EDUXL #lerarenopleiden #verbinden #passievhonderwijs #doener #innovatie

Ondersteunings Project Stem Steunpunt

Het STEM-steunpunt-Brussel (SSPB) heeft het genoegen gehad het HA Karel Buls te mogen ondersteunen in de uitwerking van het project ”Bewust sorteren en composteren”.

Deze school had al in 2019 bij de stad Brussel een aanvraag ingediend voor dit project.
Er werd aan de school een budget van 3000 € toegekend.
De opzet was de leerlingen van de school bewust te maken van het belang van het sorteren en composteren en dit ook in de school en omgeving te organiseren.
Buurtbewoners en ouders worden ook betrokken in dit project.

Het project werd gestart in de loop van het jaar 2020 maar heeft door de coronacrisis niet volledig kunnen uitgewerkt worden.
In het jaar 2021-2022 zal het hernomen worden en nemen we de draad terug op.

Meer info vind je op StemSteunpuntBrussel.be en op de facebook pagina van HA Karel Buls