Toekomstgericht hoger onderwijs aan de UAB: levenslang leren

March 8, 2023

Dit jaar schreven meer dan 28600 studenten zich gecombineerd in aan de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel. Het gros daarvan zijn generatiestudenten met de ambitie om een graduaat-, bachelor- of masterdiploma te behalen. De komende jaren willen de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel nog meer levenslang lerenden aantrekken die boven op hun bestaande kennis, ervaring en reeds behaalde diploma’s willen inzetten op het uitbreiden van hun academische en praktijkgerichte kennis en competenties.

“Het Partnerschap levenslang leren Vlaanderen schrijft zich in in de Europese ambitie om tegen 2030 tot een opleidingsdeelname van 60% voor verdergezet onderwijs te komen.”

Partnerschap levenslang leren

Onder impuls van Europa wil ook het Nederlandstalig Hoger Onderwijs, bijdragen aan een meer lerende samenleving. Een lerende samenleving waarin volwassenen zich een hele carrière en zelfs een leven lang blijven bijscholen. Een must om bij te blijven in een steeds complexer wordende en snel veranderende maatschappij. In hun actieplan maakt het Partnerschap Levenslang Leren deze doelstelling concreet: een opleidingsdeelname van 60% voor verdergezet onderwijs tegen 2030. Levenslang lerenden krijgen de keuze aan een breed scala van aanbieders, zoals het Hoger Onderwijs, VDAB, Syntra, etc. die hier elk vanuit hun eigen expertise bijdragen aan een groeiend aanbod.


Behoeften van levenslang lerenden: flexibiliteit en online aanbod

Levenslang lerenden combineren mogelijk een fulltime job en een gezin met een opleiding. Ze hebben specifieke noden en behoeften. Het Hoger Onderwijs zet daarom in op studentgerichte organisatie, efficiëntie en tijdswinst. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om lesmateriaal online beschikbaar te stellen waardoor studenten op eigen ritme en volgens hun beschikbaarheid de lesopnames kunnen volgen en het lesmateriaal kunnen verwerken. Deze groeiende flexibiliteit vermijdt een aantal bijkomende verplaatsingen en overlappende vergaderingen. Daarnaast hebben levenslang lerenden behoefte aan kortlopende opleidingen die beperkt zijn qua leervolume.


Micro-credentials: korte leereenheden met certificaat

De zogenaamde micro-credentials, of korte gecertificeerde leereenheden, zijn vooral gericht op mensen die hun kennis willen uitbreiden zonder een volledig hoger onderwijsprogramma af te ronden. Ze spelen in op snel veranderende noden van werkveld en maatschappij. Micro-credentials worden erkend en aangeboden bij verschillende Europese en internationale instellingen. Een certificaat bevestigt niet alleen deelname aan de opleiding, maar waarborgt ook een evaluatie van de opgedane kennis in lijn met de kwaliteitszorg van de bewuste instellingen.

Nova Academy biedt in 2022-2023 al meer dan 70 verschillende micro-credentials aan.

Nova Academy betreft een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen. Nova Academy vormt hiermee een gemeenschappelijk leerplatform gericht op levenslang lerenden die op zoek gaan naar gevarieerde opleidingen die passen bij hun interesses en profiel. Ze vinden er een compleet aanbod van micro-credentials, lezingen en studiedagen met zowel verbredende als verdiepende kennis binnen de verschillende disciplines en faculteiten van de universiteiten.


Pilootprojecten aan de UAB: combinatie van theorie en praktijk

Met de steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het Voorsprongfonds in samenwerking met de Europese Unie werkt de UAB momenteel aan enkele pilootprojecten in de vorm van micro-credentials bestaande uit een bundeling van complementaire opleidingsonderdelen aan de Eramushogeschool en Vrije Universiteit Brussel. Op die manier kunnen levenslang lerenden proeven van een uniek aanbod dat inzet op zowel academische als praktijkgerichte competenties. Deze micro-credentials passen in het samenwerkingsverband Nova Academy en zullen ook beschikbaar zijn op dit platform.