Werkingen

Onder de koepel EduXL slaan de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de handen in elkaar als expertisecentra in grootstedelijk onderwijs om de leraren van morgen excellent op te leiden.
EduXL zet in op een veelheid van projecten om de leerkrachten van Brussel en de lerarenopleidingen te ondersteunen.

Deze website presenteert een greep uit het brede aanbod van EduXL en houdt je op de hoogte van het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband.

Het Steunpunt is een project van de Universitaire Associatie Brussel en is opgezet binnen het samenwerkingsverband ‘EduXL’ van de lerarenopleidingen van de VUB en EhB. Het beoogt STEM-gerichte professionalisering van de leerkrachten voor STEM-onderwijs. 

STEM geeft de mogelijkheid om het onderwijs dichter bij de tijd te brengen, de leerlingen te betrekken en te doen nadenken over maatschappelijke problemen. 
 
– onderwijs dichter bij de leefwereld van de jongeren.
– onderwijs in een maatschappelijk relevante context.
– onderwijs door een  interdisciplinair team van leerkrachten in samenwerking met experten.
– integratie van “big ideas” uit de verschillende disciplines en aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken.
–  ontwikkelen en centraal stellen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals onderzoekend en probleemoplossend leren, en samenwerken

De partnerinstellingen van de UAB, VUB en EhB onderzoeken in hun streven naar excellentie inzake onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening naar mogelijke pistes van samenwerking. Dit vertaalt zich eveneens in een ‘casestudy’ naar Gezondheidszorg.

Binnen de casestudy Gezondheidszorg zijn er een heleboel gezondheidsgerelateerde opleidingen van VUB en EhB betrokken. Er wordt er samengewerkt tussen de opleidingen uit meerdere faculteiten en departementen, o.a. Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Psychologie (allen VUB) en de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Voeding en dieetkunde, Verpleegkunde en Vroedkunde van het departement Gezondheidszorg, Design en Technologie (allen EhB).

Binnen de samenwerking bestaan verschillende projectgroepen die resp. projectvoorstellen uitwerken rond:

  • Uitbreiding van interprofessioneel onderwijs (IPO werkgroep UAB),
  • samenwerking tussen academisch en praktijkgericht onderwijs en uitbouw van een cultuursensitieve zorg.
  • het gezamenlijk gebruik van de skillslabs (VUB) en het simulatiecentrum (EhB),
  • een vlotte studiedoorstroom en -heroriëntering van studenten,
  • De ontwikkeling en het aanbod van cursussen Basis Frans en Medisch Frans.

 

Heb je al een diploma behaald en wil je graag nog verder studeren? Dan vind je binnen het opleidingsaanbod van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) beslist heel wat mogelijkheden.

Aanbod schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, verkorte bachelors, bachelor na bachelor, master na master, postgraduaat, navormingen,…De (studie)trajectbegeleider van je nieuwe opleiding kan samen met jou nagaan hoe je studietraject optimaal wordt ingevuld en uitgestippeld. Wens je advies over studieaanpak, studiemethode, voorbereiding op examens, dan kan je zeker terecht bij de studentenpsychologen/studieadviseurs en studentenbegeleiders.

Gevestigd in het hart van Brussel, de Europese hoofdstad, is StartLAB.Brussels de“go-to-place” voor jonge ondernemers.

Wij empoweren en ondersteunen jonge ondernemers van idee tot impact, door onze tools en kennis aan te bieden, gebruikmakend van onze unieke positie binnen universiteiten en Belgische ondernemersecosystemen.

Start.UAB is een diverse, dynamische, ambitieuze en innovatieve gemeenschap.

Start.UAB is een programma ontworpen door ondernemers, voor ondernemers van alle achtergronden..

De Universitaire Associatie Brussel bevordert sinds 2018 de competentie Publiek Spreken bij de Brusselse studenten.

Jaarlijkse Students’ Speakers Corner (SSC) naar aanleiding van Difference Day op 3 mei.

Het Brussels Kunstenplatform is een samenwerkingsverband dat, in het kader van de Universitaire Associatie Brussel, het onderzoek in de kunsten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel begeleidt en faciliteert. De nadruk ligt daarbij op het artistiek onderzoek bij de Schools of Arts van EhB, KCB en RITCS, zoals dat in doctoraatstrajecten vorm krijgt.

In samenwerking met de centrale onderzoeksgroep ARTO, waar de VUB artistieke onderzoekers en hun begeleiders samenbrengt, en met de Doctoral School of Human Sciences (DSh) van de VUB, zorgt het Kunstenplatform voor administratieve, productionele én academische ondersteuning van deze trajecten.

Het Kunstenplatform adviseert de bevoegde centrale en facultaire organen over inschrijving voor en voortgang van doctoraal onderzoek, dat (meestal) door KCB en RITCS gefinancierd wordt.

Tegelijk is het Brussels Kunstenplatform een plaats waar over de ruimere voorwaarden voor de kwalitatieve uitbouw van het onderzoek in de kunsten gediscussieerd wordt, zowel op Brussels, Vlaams als internationaal niveau.

Vanuit de eigenheid van paradigmata en methodologieën van het artistiek onderzoek, tracht het Kunstenplatform institutionele barrières – o.a. externe financiering – te slechten, stimuleert het alle mogelijke samenwerkingsverbanden, in het academische én het culturele werkveld, en draagt het bij tot de ijking van kwaliteitscriteria voor artistiek onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten, o.a. via de onderzoeksopdracht die ECOOM aan de VUB toevertrouwde.

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel